Og?oszenia
Ostatnie komentarze
Liczniki

Dzisiaj:29
Wczoraj:188
Miesiecznie:1605
W tym roku:17784
Razem:349429
Kontakt GG
kontakt@zalewo.info 2809025
U?ytkownik 1:
Home Sport
Reklama
Reklama

Informujemy, ?e 15 czerwca 2016r. (?roda) w Borecznie odb?d? si? XVIII Powiatowe Igrzyska Osb Niepe?nosprawnych w Gminie Zalewo.

Program Igrzysk

800 - 900 Zbirka uczestnikw przy OSP w Borecznie.

900 Uroczysty przemarsz do Zespo?u Szk? w Borecznie (boisko szkolne).

915 Odegranie Hymnu pa?stwowego i wci?gni?cie flagi na maszt.

920 Zabranie g?osu przez Burmistrza Zalewa i pozosta?ych Go?ci.

940 B?ogos?awie?stwo udzielone przez Proboszcza Ks. Kan. Paw?a Kurach.

945 Wyst?py artystyczne.

1000 Uroczyste zapalenie znicza; w trakcie od?piewanie przez m?odzie? z Zespo?u Szk? w Borecznie Hymnu Osb Niepe?nosprawnych.

1015 Rozpocz?cie rozgrywek sportowych.

Zako?czenie Igrzysk przewiduje si? o godz. 1400.

Igrzyska mo?na ogl?da? rwnie? na ?ywo w internecie. Poni?ej podajemy link do strony: http://www.zalewo.info/transmisja.html.

Opiek? medialn? nad wydarzeniem obj??a TVP Olsztyn. Serdecznie zapraszamy!

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież