Reklama
Reklama
Og?oszenia
Ostatnie komentarze
Liczniki

Dzisiaj:29
Wczoraj:188
Miesiecznie:1605
W tym roku:17784
Razem:349429
Zaloguj si?
Kontakt GG
kontakt@zalewo.info 2809025
U?ytkownik 1:
Home
Reklama
Reklama

Zmieniony (Środa, 15 Czerwiec 2016 06:37)

 

Informujemy, ?e 15 czerwca 2016r. (?roda) w Borecznie odb?d? si? XVIII Powiatowe Igrzyska Osb Niepe?nosprawnych w Gminie Zalewo.

Program Igrzysk

800 - 900 Zbirka uczestnikw przy OSP w Borecznie.

900 Uroczysty przemarsz do Zespo?u Szk? w Borecznie (boisko szkolne).

915 Odegranie Hymnu pa?stwowego i wci?gni?cie flagi na maszt.

920 Zabranie g?osu przez Burmistrza Zalewa i pozosta?ych Go?ci.

940 B?ogos?awie?stwo udzielone przez Proboszcza Ks. Kan. Paw?a Kurach.

945 Wyst?py artystyczne.

1000 Uroczyste zapalenie znicza; w trakcie od?piewanie przez m?odzie? z Zespo?u Szk? w Borecznie Hymnu Osb Niepe?nosprawnych.

1015 Rozpocz?cie rozgrywek sportowych.

Zako?czenie Igrzysk przewiduje si? o godz. 1400.

Igrzyska mo?na ogl?da? rwnie? na ?ywo w internecie. Poni?ej podajemy link do strony: http://www.zalewo.info/transmisja.html.

Opiek? medialn? nad wydarzeniem obj??a TVP Olsztyn. Serdecznie zapraszamy!

 

Zmieniony (Wtorek, 24 Maj 2016 21:14)

 

Zach?camy, namawiamy do g?osowania na podwrko w Zalewie. Co dzie? oddajemy jeden g?os. To wa?ne, ?eby g?osowa? ka?dego dnia a nie jednorazowo. Dajmy dzieciom szans? na wspania?y plac zabaw.

G?osowanie pod linkiem: 

http://ext14.nivea.pl/49/nivea-podworka2016/glosuj


 

Zapraszam do g?osowania na plac przy ul.Kolejowej w Zalewie!
Dla nas to tylko 5 minut a dla Gminy Zalewo szansa na wygran? w konkursie fantastycznego placu rozrywki! Wystarczy wej?? w link: 
http://ext14.nivea.pl/49/nivea-podworka2016/glosuj
wybra? lokalizacje:
wojewdztwo: warmi?sko-mazurskie
powiat: i?awski
gmina: Zalewo (gmina miejsko-wiejska)
nast?pnie klikamy g?osuj przy odno?niku Zalewo ul.Kolejowa
zak?adamy konto
I GOTOWE!
DZI?KUJEMY!
Ka?dy codziennie mo?e odda? TYLKO 1 g?os